News

COATING AND GALVANISING: INDUSTRIAL ECOLOGICAL PROCESSES? IN GBM, YES

Thanks to technological development, some metal processing associated to heavy industry are becoming more and more eco-friendly. Surprised? Here’s the reason why.

B, D, E Class props: what is the difference among them?

They all comply with the UNI EN 1065 European standard, they are able to guarantee high capacities. So what are the factors that help you choosing which prop to use?

September: 2018: GBM obtains the certification ISO 9001:2015. What does it mean?

What is the most known and craved standard for quality management system in the world? We have it. And we explain why it can make a real difference for a company that produces certified props and scaffolding.

Употребявани подпори PERI, Doka и Hünnebeck: Открийте как да намалите с 50% разходите на вашия строителен обект с GBM.

Фирмите PERI, Doka, Hünnebeck и GBM от години произвеждат надеждни и висококачествени продукти. Обаче по-изгодно ли е да бъдат закупени употребявани подпори или нови такива? Ето как да направите избор.

Поцинковани подпори: “Не всичко, което блести, е цинк“.

Поцинковани подпори: Колкото са по-лъскави са, толкова по-добри ли са? – Невинаги. Да се съди за качеството на строителния материал въз основа на естетиката, невинаги сработва успешно. По-добре е да се познават задълбочено продуктите и приложенията. Ето някои правила, за да бъде оценена правилно една подпора.

Подпори, сертифицирани по стандарт DIN EN 1065 GBM: Конструирани съгласно най-строгата нормативна уредба на света.

Подпорите с висока носимоспособност GBM са сертифицирани съгласно предписанията на DIN EN 1065 – един от най-високите стандарти в сектора. Открийте защо това сертифициране е от съществена важност при употребата на строителния обект.

Контакти: Информация, цени и калкулации.

Желаете ли повече информация за продуктите GBM? Попитайте ни за всичко!

 

E-mail: sales@gbmitaly.com - Телефон: +39 030 9067005 - Whatsapp: +39 331 188 0953